lunes, 19 de enero de 2009

How to swear, insult, cuss and curse in Welsh (Cymraeg)

Welsh Swearing (Cymraeg) English Translation
Cachau bant Fuck Off
Hoyw Fag, gay
Cach Shit
Pidyn Penis, dick, cock
Ffwl Fool
Yn fytyn Fool
Cau dy ben a stedd ar hwn Shut your face and sit on this
Cnuchu fy fam Fuck your mother
Cer adra'r cont o sais hyll! Go home, you ugly cunt!
Twll Din Pop Saes! Arseholes to all Englishmen!
Cadwch Cymru yn lan. Danfonwch y sbwriel i Loegr! Keep Wales Tidy. Leave Your Rubbish in England!
Pen pidyn Dickhead
Wyneb cach Shit face
Mwnci Monkey
Ast Bitch
Ci Dog
Ffwcia oma Fuck Off
Gotsan drewllyd Smelly fanny
Haliwr Wanker
Dos i chwarae efo dy nain Go fuck your granny
Ti'n llawn cachu You're full of shit
Cont Cunt
Malu cachu Bullshit
Twllt din Asshole
Rhyw Sex
Hwran Whore
Bronnau fel bryniau Eryri Tits like the mountains of Snowdon
Cau Dy wyneb a Ffwcio dy ewyrth! Shut your fucking face, uncle fucker
Mae dy fam yn llyfu cociau mul Your mother licks donkey dicks
Cont Tew Fat cunt
Cau dy ffwcin ceg Shut your fucking mouth
Uffar gwirion Silly bastard
Pisho bant Piss off
Paid a malu cachu Don't bullshit
Twp slebog Stupid slut
Slebog Slut
Ffwcin slebog Fucking slut
Coc oen Lamb's cock or dickhead
Cont Cunt
Dos i chwarae efo dy nain Fuck off (lit. 'go play with your gran')
Mae dy fam ti yn ast salw Your mum is an ugly bitch
Cer i sychu fy penol fi Go and suck my ass
Bwyta fy gachu Eat my shit
Mochyn brwnt Dirty pig
Pen pigyn Dick head
Sugno fy nhi'n i cachwr Go and scratch your mothers fanny
Pigyn bach Small dick
Hwch / Hwren Whore
Paid a mallu cachau Stop talking shit
Dos i ffwcio dy hun y cont Go and fuck yourself, you cunt
Twll tin y gont hoyw Up yours, you gay cunt!
Cer i grafu Fuck off!
Dos i grafu Get fucked ( lit. go scratch)
Paid a malu cachu y twpsyn fach drewllyd Don't bullshit, you stupid smelly idiot!
Cer i grafu y haliwr mawr tew Fuck off, you big fat wanker!
Rwyt ti'n esgys fach pathetic am dyn You're a pathetic little excuse for a man
Twpsyn Idiot
Pen cachi Shithead
Twll tin Iar Chicken's arse hole
Slwten Slut
Dos i chwarae gyda'r traffig y'r ast hyll / cont hyll Go and play with the traffic you ugly bitch / ugly cunt
Ma bys bach fi yn fwy na esgys ti am goc My little finger is bigger than that little excuse that you call a cock
Cay dy geg, a dos i ffwcio dy gath i fyny'r pen ol Shut your mouth and go fuck your cat up the arse
Mae gen ti cont mawr drewllyd a fronnau flewog You have a big smelly cunt and hairy tits